Om Mountain brick

Arrangementet Mountain brick

Mountain Brick er et nytt og årlig tilbakevendende LEGO arrangement i Oppdal med workshop og utstilling og ble første gang arrangert i februar  2018.

De årlige Mountain Brick arrangementer skal legge grunnlaget for et større nasjonal/internasjonal LEGO- arrangement, med arbeidstittelen Brick train 2021. Som en del av markeringen av Dovrebanens 100 års jubileum i 2021. Banestrekningen over Dovrefjell mellom Dombås og Støren.

Mountain Brick skal medvirke til dannelsen av et Brick samvirke for Lego-entusiaster hvor deltakere kan oppbevare og arbeide med deres Lego-samlinger og holde mindre permanente Lego- utstillinger.

Mountain Brick arrangeres av Foreningen Mountain brick.

Foreningen Mountain Brick

Foreningen Mountain Brick er en interesseorganisasjon for LEGO-entusiaster som skal skape aktivitet rundt medlemmenes LEGO-interesser.

Foreningen skal videre stå som arrangør av LEGO-arrangementer samt etablere og drive et samlingssted for LEGO-entusiaster.

Foreningen Mountain Brick er en ideell, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon, stiftet mandag 11. desember 2017 og med adresse i Oppdal.

Varemerket LEGO

Varemerket LEGO® tilhører LEGO gruppen. LEGO gruppen er hverken sponser, støtter eller godkjenner innholdet på nettsiden til Mountain Brick.