Kontakt

Kontaktinformasjon

Arrangementet Mountain brick og Foreningen Mountain brick

c/o Mogens Juul Rasmussen, Kletvold, Sunndalsvegen 938, N-7340 Oppdal

Tlf 00 47 99 27 30 70

Epost     mogens@mountainbrick.no

Web    www.mountainbrick.no

Organisasjonsnummer til Foreningen Mountain brick    920 122 396

Bankkonto til Foreningen Mountain brick 4266.16.67324