Ordliste

Ord og forkortelser brukt i brikkenes verden

AFFOL   Adult Female Fan Of Lego

AFOL   Adult Fan Of Lego

bricklink   Nettsted for kjøp og salg av LEGO mellom LEGO entusiaster

Brikkelauget    Den norske LEGO forening for LEGO entusiaster/AFOL

brikkelauget.no   Norsk forum for LEGO entusiaster/AFOL

CB   Community Build   Et felles byggeprosjekter

CEE – gruppen   Community Engagement and Events gruppen. Avdeling hos TLG/LEGO gruppen som støtter opp om LUG’s og deres aktiviteter.

Clutch power   Navnet på kraften som holder sammen LEGO brikkene

Dark Age   Den tid i livet en LEGO entusiast/AFOL ikke bygget med LEGO

Eurobricks   Et av de største forum for LEGO entusiaster/AFOL

GBC   Great Ball Contraption   Konstruksjoner bygget i LEGO for å flytte og transportere bolde

Klon   Brikker kompatible med LEGO brikker med produsert av en annen bedrift

LAN   LEGO Ambassador Network. Hver LUG har sin egen ambassadør som ivaretar kontakten med TLG/LEGO gruppen

LUG   Lego User Group   LEGO forening for LEGO entusiaster/AFOL

MOC   My Own Creation   En konstruksjon bygget etter eget design

MOD Modifisering av et offisielt LEGO byggesett

S@H   Shop at Home   (shop.lego.com)   LEGO gruppens egen webshop

TLG   The Lego Group, bedriften LEGO