Workshop

Bygging av tog og jernbanemiljøer. Forberedelser til en større felles jernbane lay out i forbindelese med Dovrebanens 100 års jubileum i 2021.

Til et jernbanemiljø hører også byens bygninger, infrastruktur, skog og land med tilhørende miljøer og temaparker. Så alle LEGO entusiaster er velkommen til å bidra med sine temaer.

Foredragsholdere

Beskrivelse av foredragsholdere

Som en del av workshopen lørdag inviterer Mountain Brick 2021 til prisutdelingen, Brick Train Award, hvor det søndag under premie utdelingen, utdeles en pris i hver av de fem grupper lokomotiv, vogn, togsett, jernbanebygning og jernbanemiljø.

Program workshop

Registrering og velkomst

Kort introduksjon til Dovrebanen og banestrekningens 100 års jubileum

Innledning ved

Bygging av tog og jernbane relaterte bygninger og miljøer

Samarbeid om en større jubileums lay out.

Oppsumering av workshoppen

Hvem kan delta: Åpen for alle LEGO interesserte over 15 år. Deltakerpris kr xxx,- ved påmelding før xx. måned Ved påmelding etter xx måned er deltakerprisen kr xxx,-.  Prisen er inkludert minnebrikke, en enkel lunsj og kaffe/te lørdag samt deltakelse på utstilling søndag.

Påmelding på påmeldingskjema – se menyvalg Påmelding