Workshop

Workshop: Community build – Idemyldring og planlegging for bygging av en større felles utstillings layout til Dovrebanens 100 års jubileum i 2021.

Hvor stor skal en felles layout skal være, hva skal den inneholde av jernbanerelaterte elementer, skal den kunne fjernstyres, bygges i moduler, hvor lenge skal den stå, hvordan skal den finansieres og hvem kunne tenke seg å være med på prosjektet er noen av spørsmålene som vi forhåpentligvis finner noen svar på i løpet av workshopen. Og ikke minst skal den kunne gjenbrukes ved andre arrangementer.

Som en del av workshopen lørdag inviterer Mountain Brick 2019 til en konkurranse om bygging av forslag til jernbanemiljø som kan inngå som en del av en større jubileums layout til Dovrebanens 100 års jubileum i 2021.

I denne konkurranse er det fritt for enhver deltaker å bygge et jernbanemiljø eller delta med et tidligere bygget jernbanemiljø. Eneste forutsetning er at det inngår skinner og tog i LEGO modellen.

Størrelsen på modellen avgjør deltakeren selv, men den må bygges/være bygd på 32×32 studs LEGO base-/byggeplater. Ved påmelding til denne konkurranse oppgis størrelsen på konkurranse modellen i antall baseplater.

Program workshop

Program for workshoppen er under utarbeidelse. Følgende programpunkter er allerede  fastlagt:

Registrering og velkomst

Kort introduksjon til Dovrebanen og banestrekningens 100 års jubileum

Ideer og Tanker om en større jubileums lay out.

Idemyldring

Ideskisse

Oppsumering av workshoppen

Programmet vil bli oppdatert med programpunkter og foredragsholdere.

Hvem kan delta: Åpen for alle LEGO interesserte over 15 år. Deltakerpris kr 200,- ved påmelding før 1. februar. Ved påmelding etter 1. februar er deltakerprisen kr 250,-.  Prisen er inkludert minnebrikke, en enkel lunsj og kaffe lørdag samt deltakelse på utstilling søndag.

Påmelding på påmeldingskjema – se menyvalg Påmelding