Kontakt

Kontaktinformasjon

Arrangementet Mountain brick og Foreningen Mountain brick

c/o Mogens Juul Rasmussen, Kletvold, Sunndalsvegen 938, N-7340 Oppdal

Tlf:  00 47 99 27 30 70

Epost:     mogens@mountainbrick.no

Web:    www.mountainbrick.no

Organisasjonsnummer:    920 122 396

Bankkonto:   4266.16.67324