Samarbeid

Foreningen Mountain Brick vil takke følgende samarbeidspartnere for bidrag til gjennomføring av Mountain Brick 2023. Og v i ser frem til et videre samarbeid i 2024:

Bane NOR

Brikkelauget

Coop Oppdal

Gjensidig Oppdal Rennebu

Norli Bokhandel

Oppdal kommune

Oppdal turisthotell

Oppdalsbanken

Vitnett